Thắc mắc về khổ qua rừng

Ngày 2015-11-15

Từ TÚ MAI

Tiêu đề KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ LÀM GIÀN KHỔ QUA NHƯ THẾ NÀO

tôi đang định trồng thử loại khổ qua rừng. nhưng chưa biết làm sao. mấy anh chỉ giúp tôi?

Trở lại