Hạt giống

Hạt khổ qua rừng

Hạt khổ qua rừng

Hạt khổ qua rừng dùng để gieo trồng. Tỉ lệ nảy mầm >80% Ngâm 3 lạnh 2 sôi  trong 12h. Ủ...

Giá của bạn:: 1.400.000,00 ₫ (Giá cũ: 1.500.000,00 ₫)