Trái khô

Trái khổ qua rừng khô

Trái khổ qua rừng khô
Giá đặc biệt

Tác dụng chín của khổ qua rừng là thanh nhiệt mát gan làm...

Giá của bạn:: 500.000,00 ₫ (Giá cũ: 600.000,00 ₫)

Khổ qua rừng xắc lát

Khổ qua rừng xắc lát

Tác dụng chín của khổ qua rừng là thanh nhiệt mát gan làm...

Giá của bạn:: 500.000,00 ₫ (Giá cũ: 600.000,00 ₫)