Hỏi đáp

Thắc mắc về khổ qua rừng

Ngày 2015-11-15

Từ TÚ MAI

Tiêu đề KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ LÀM GIÀN KHỔ QUA NHƯ THẾ NÀO

Trả lời

tôi đang định trồng thử loại khổ qua rừng. nhưng chưa biết làm sao. mấy anh chỉ giúp tôi?

Ngày 2015-11-25

Từ khổ qua rừng

Tiêu đề Re:KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ LÀM GIÀN KHỔ QUA NHƯ THẾ NÀO

Trả lời

xem tại đây
https://www.khoquarung.com/2015/11/ky-thuat-lam-gian-trong-kho-qua-rung.html

Ngày 2015-11-03

Từ Nguyễn Văn Luận

Tiêu đề Vườn khổ qua trông không ra quả

Trả lời

Tôi có 2 sào đất trồng khổ qua rừng. sao nó ra rất ít quả

Ngày 2015-11-03

Từ Khổ qua rừng

Tiêu đề Re:Vườn khổ qua trông không ra quả

Trả lời

Bạn nên xem thử có sâu bệnh ko? bạn nói thông tin quá ít chúng tôi chưa nắm bắt hết vấn đề ở đâu?